Všeobecné obchodní podmínky

Autorem a Provozovatelem webových stránek www.virtoo.cz (dále pouze Virtoo) je společnost Eurech, s. r. o., (dále jen Provozovatel). Provozovatel vytvořil tyto webové stránky v dobrém úmyslu, za účelem zprostředkování virtuálního tetovacího programu jako internetovou službu pro své návštěvníky.

Používáním kterékoliv části Virtoo souhlasí každý návštěvník s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro něho závazné:

Uživatel Virtoo – stejně jako návštěvník těchto webových stránek – nesmějí:

Další ustanovení a povinnosti

  1. Provozovatel se zaručuje, že zabezpečí plynulý chod poskytované služby, s minimalizací jakýchkoliv výpadků služby, které bude okamžitě řešit.
  2. Provozovatel Virtoo v žádném případě neručí za žádné škody, které mohou uživateli při používání webových stránek vzniknout. Uživatel používá Virtoo na vlastní zodpovědnost. Virtoo zprostředkovává uživateli pouze vizualizaci tetování a uživatel bere na svoji plnou zodpovědnost, jakým způsobem naloží s informacemi a dalšími vedlejšími produkty, které souvisejí s používáním Virtoo.
  3. Provozovatel nenese zodpovědnost za ztrátu jakýchkoliv uživatelových dat ani za obsah e-mailů, které uživatel zašle prostřednictvím Virtoo.
  4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit obsah Virtoo, vymazávat odkazy a příspěvky, pokud je vyhodnotí jako nevhodné, přidávat nové funkce, stejně jako měnit podmínky používání Virtoo.

Ukončení – omezení přístupu do Virtoo

Provozovatel si podle vlastního uvážení vyhrazuje právo ukončit přístup uživatele do Virtoo anebo ke službám a přidruženým službám, popřípadě ke kterékoliv jejich části, a to kdykoliv a bez předcházejícího upozornění.

Administrace registračních údajů

Ve Virtoo neexistuje zadávání registračních údajů. Navzdory tomu se provozovatel zavazuje, že jakékoliv osobní údaje uživatelů bude používat výhradně za účelem poskytování služeb Virtoo a zasílání informací o jeho vlastních produktech, respektive produktech jeho obchodních partnerů.

Přístupový účet do aplikace Virtoo, heslo a jejich bezpečnost

Pokud si uživatel vytvoří přístup do aplikace Virtoo, získá heslo – přístupový kód, který mu umožní vstup do aplikace. Uživatel je plně zodpovědný za zachování důvěrnosti svého přístupového kódu, který je platný výhradně pro jeho osobu. Dále je plně zodpovědný za jakékoliv a všechny činnosti, které se objevují v průběhu jeho používání aplikace. Souhlasí s tím, že bude Provozovatele ihned informovat o jakémkoliv neoprávněném použití svého účtu anebo o jakémkoliv jiném porušení bezpečnosti. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty, které mohou vzniknout v důsledku činnosti někoho jiného prostřednictvím přístupového kódu, a to buď s, anebo bez uživatelova vědomí. Uživatel je však povinen nést zodpovědnost za ztráty, které vzniknou Provozovateli anebo jiné straně v důsledku použití jeho účtu anebo hesla jinou stranou. Ručí za to, že jeho účet nebude používat nikdo jiný bez jeho souhlasu.

Přístupový účet – jeho ochrana, zrušení a bezpečnost

Přístupový účet neobsahuje a neukládá žádná data o uživateli. Všechna data, jako například vložené fotografie anebo odeslané e-maily prostřednictvím přístupového účtu, zanikají automaticky, a to odhlášením uživatele. Navzdory tomu může uživatel požádat Provozovatele elektronickou cestou o deaktivaci přístupového hesla. Po deaktivaci není možná opětovná aktivace účtu a uživatel musí projít celým aktivačním procesem znova od počátku.

Platební procesy

Uživatel Virtoo souhlasí s cenou a trváním zpoplatněných částí služby (to znamená plné verze Virtoo) v souladu s podmínkami, o kterých získá informace v aktivačním okénku při jejich aktivaci. Poplatek za plnou verzi je dobrovolný a aktivuje se platbou prostřednictvím SMS, popřípadě platební kartou a bankovním převodem pouze v případě, že si uživatel sám vybere tuto možnost. V případě otázek ohledně platby může uživatel kontaktovat Provozovatele prostřednictvím e-mailu, popřípadě telefonicky.

Úprava obchodních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky a upozornění, za nichž je služba Virtoo nabízena, včetně – ale nejen – poplatků spojených s užíváním webových stránek, umístěním upravených obchodních podmínek v rámci Virtoo anebo jejich zasláním e-mailem. Používání Virtoo uživatelem po tomto oznámení se považuje za jeho souhlas s těmito změnami. Uživatel je zodpovědný za pravidelnou kontrolu obchodních podmínek zveřejněných v rámci Virtoo.

Omezení provozu systému

Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému Virtoo a za tímto účelem je oprávněn omezit provoz systému, popřípadě ho na určitou dobu úplně vyřadit z provozu. Provozovatel je povinen oznámit pravidelné a plánované výluky systému, které budou trvat více než patnáct minut, na internetových stránkách Virtoo alespoň jednu hodinu dopředu.
Zrovna tak je oprávněn omezit anebo přerušit provoz systému, a to na čas nezbytně potřebný k odstranění poruch anebo jiných závad, které mají vliv na funkčnost systému Virtoo.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace